• Ul. Stjepana Radića 18, 47000, Karlovac, Hrvatska